تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه شرکت کنندگان اردیبهشت 1391

محل برگزاری آزمون جامع به شرح ذیل می باشد 


کلیه داوطلبین زن         مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین ساری

از شماره داوطلبی  86891  تا  87327          مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 ساری

از شماره داوطلبی  87328  تا  88112          هنرستان فیروزیان


حوزه رفع نقص در مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین ساری واقع در کیلومتر6 جاده دریا روروی سالن ورزشی می باشد


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز